حسابداری ارز چیست
حسابداری ارز چیست

حسابداری ارز چیست ، در زمان ثبت معاملات در دفاتر اسناد شرکت از واحد پول استفاده می شود، که به آن حسابداری ارز می گویند.

مدیریت انواع ارز، تعامل نرخ های ارز خارجی و تبدیل آنها برای شرکت ها و موسسسات کاری پیچیده می باشد. برای سازمان ها و موسساتی که در کشورهای دارای ارز اصلی مثل پوند، دلار و یورو فعالیت دارند، ارز حسابداری همان پول فروش می باشد.


نکاتی درباره حسابداری ارز


موسساتی که در بازارهای کوچک با ارزهای جزئی فعالیت دارند، احتمال بیشتری وجود دارد که هم ارز واحد حسابداری داخلی و هم ارز خارجی داشته باشیم. یک سری از نرم افزارهای حسابداری دارای ارز پایه و یا پایه ارزی می باشند. گاهی نیز این نرم افزارها چند ارزی هستند. با استفاده از این نرم افزارهای آنلاین می توان محاسبات چند ارزی را انجام داد.
در تعریف پول حسابداری می توان گفت سازمان ها به منظور ثبت معاملات و صورت های مالی از حسابداری پول استفاده می کنند. ارز حسابداری ممکن است با ارزی که در آن شرکت محصولات خود را به فروش می رساند متفاوت باشد. برای ساده سازی صورت های مالی، ارز خارجی با ارز اصلی ترکیب می شود و حسابداران معاملات خود را در ارز اصلی گزارش می دهند.


گزارشگری ارز


گزارشگری ارز به منظور تهیه صورت های مالی یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از موسسات و شرکت ها هستند که در کشورهای دیگر فعالیت دارند. برای فعالیت این گونه شرکت ها نیاز به انجام تجارت با انواع ارز می باشد. در این مواقع ارز مورد استفاده شامل ارز دفتر اصلی شرکت مادر می باشد. سایر شرکت های تابعه باید صورت های مالی خود را به ارز گزارش شده از شرکت مادر ارائه دهند تا یکپارچگی بین شرکت های مادر و تابعه صورت پذیرد. به منظور ارائه گزارش های مالی برای موسسات چند ارزی، لازم است حسابداران ارزهای خارجی را به یک ارز واحد در نرخ ارز فعلی تبدل نمایند، به منظور استاندارد سازی این فرآیند، مقررات حسابداری گوناگونی وجود دارد.


نتیجه پایانی


حسابداری ارز به منظور یکپارچه سازی صورت های مالی در شرکتهایی که در کشورهای دیگر فعالیت تجاری دارند، استفاده می شود. این یکپارچگی به شفافیت گزارش های مالی کمک شایانی می کند.