تنخواه گردان در حسابداری
تنخواه گردان در حسابداری

تنخواه گردان در حسابداری ، تنخواه عبارت است از مبلغی که به منظور امور ضروری و روزمره شرکت و یا سازمان در نظر گرفته می شود. این هزینه ها شامل هزینه های پستی، کرایه های تاکسی و سایر هزینه ها می باشد.

تنخواه گردان توسط فرد مسئول خرج می شود وی موظف است در قبال هر خریدی برای سازمان رسیدهای هزینه را در صندوق تنخواه گردان قرار دهد.


روند حسابداری در تنخواه گردان


در این حالت لازم است باقی مانده تنخواه در پایان دوره مشخص شود. سپس تمامی رسیدها به صورت کامل بررسی و ارزیابی می شوند. هر رسیدی بیانگر یک برداشت از تنخواه می باشد. مبلغ باقی مانده و جمع رسیدهای هزینه باید با تراز اولیه که از دوره پیش انجام شده، برابر باشد. چنانچه اختلاف حسابی در این مورد به وجود آمد نیار به بررسی های بیشتری می باشد. ممکن است پولی مفقود شده باشد و یا رسید هزینه موجود نباشد. وجه نقد به عنوان دارایی فعلی به شمار می رود. باید به عنوان بدهی در ترازنامه شرکت ثبت شود. برای این منظور حسابدار باید چکی برای پول نقد تنخواه گردان در نظر بگیرد و سپس آن را در بانک شرکت واریز نماید.


تفاوت تنخواه گردان و حسابداری


باید گفت تنخواه گردانی به عنوان زیر مجموعه ای از حسابداری به شمار می رود. حسابداری امور مالی گسترده ای دارد و تنخواه گردان فردی است که تحت نظر حسابدار به فعالیت می پردازد. تنخواه گردانی به دو نوع تنخواه گردانی ثابت و متغیر دسته بندی می شود. در تنخواه گردانی متغیر به این صورت است که هر زمانی تنخواه دار مبلغی را بر اساس دستور و تایید مدیریت ، از مدیر امور مالی بخواهد وی باید به او پرداخت کند اما در تنخواه گردانی ثابت تنخواه دار باید تمامی رسیدها و پرداخت ها را به صورت خلاصه تنظیم نموده و آن را به امور مالی تحویل نماید. سپس برای دوره بعدی مبلغ تنخواه دریافت نماید.


نتیجه پایانی


صندوق تنخواه نباید به هیچ عنوان برای پرداخت سایر موارد مانند حقوق و یا دستمزد برداشت شود. مسول صندوق تنخواه باید پس از اتمام موجودی حساب را دوباره پر کند. برای ایجاد صندوق تنخواه گردان لازم است توسط ریس مالی امضا شده و سپس اعتبارات به آن تعلق بگیرد.