حسابداری اشخاص چیست

حسابداری اشخاص چیست ، این نوع حسابداری همان حسابداری اشخاص حقیقی و یا حسابداری مشاغل است. خدمات این حسابداری هم در شرکت ها و هم در محل اقامت مشتری ارائه می شود.

در ادامه خواهید خواند حسابداری اشخاص چیست

حسابداری ارز چیست

حسابداری ارز چیست ، در زمان ثبت معاملات در دفاتر اسناد شرکت از واحد پول استفاده می شود، که به آن حسابداری ارز می گویند.

در ادامه خواهید خواند حسابداری ارز چیست

نرم افزار هلو

نرم افزار هلو ، نرم افزاری حرفه ای و تخصصی است که خدمات حسابداری را به حسابداران ارائه می دهد. از جمله فعالیت ها و خدمات هلو می توان به عملیات حسابداری، انبار، خرید، فروش، موجودی کالا، عملیات تولید محصول، گزارشات مالیاتی، عملیات چکها و مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود.

در ادامه خواهید خواند نرم افزار هلو

هزینه یابی مرحله ای به روش Lifo

هزینه یابی مرحله ای به روش Lifo ، در فرایند هزینه یابی مرحله ای عموما از روش لایفو استفاده نمی شود زیرا ساختار تولید با روش فایفو منطبق است و شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند که در هر دوره مالی ابتدا به شروع تکمیل کالای در جریان ساخت ابتدای دوره می کند.

در ادامه خواهید خواند هزینه یابی مرحله ای به روش Lifo

تنخواه گردان در حسابداری

تنخواه گردان در حسابداری ، تنخواه عبارت است از مبلغی که به منظور امور ضروری و روزمره شرکت و یا سازمان در نظر گرفته می شود. این هزینه ها شامل هزینه های پستی، کرایه های تاکسی و سایر هزینه ها می باشد.

در ادامه خواهید خواند تنخواه گردان در حسابداری