نرم افزار هلو

نرم افزار هلو ، نرم افزاری حرفه ای و تخصصی است که خدمات حسابداری را به حسابداران ارائه می دهد. از جمله فعالیت ها و خدمات هلو می توان به عملیات حسابداری، انبار، خرید، فروش، موجودی کالا، عملیات تولید محصول، گزارشات مالیاتی، عملیات چکها و مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود.

تنخواه گردان در حسابداری

تنخواه گردان در حسابداری ، تنخواه عبارت است از مبلغی که به منظور امور ضروری و روزمره شرکت و یا سازمان در نظر گرفته می شود. این هزینه ها شامل هزینه های پستی، کرایه های تاکسی و سایر هزینه ها می باشد.

تفاوت حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی

تفاوت حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی ، حسابرسی مالی به منظور ارائه نظر در مورد صورت های مالی تاریخی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. حسابداری عملیاتی به منظور ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت های بهبود و ارائه مورد استفاده قرار می گیرد.

تقلب حسابداری

تقلب حسابداری ، هر گونه دست کاری عمدی در صورت های مالی و گزارشات حسابداری که به منظور نمایش صحت و سلامت مالی شرکت انجام می پذیرد را تقلب حسابداری می گویند.

تفاوت حسابداری مالی با حسابداری بها

تفاوت حسابداری مالی با حسابداری بهای تمام شده ، بسیاری از سازمان های تجاری در تشخیص و تمایز دو مفهوم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی دچار اشتباه می شوند. حسابداری مالی در واقع آن چیزی است که سرمایه گذار خارجی آن را مشاهده می نماید، حسابداری مالی بیانگر هزینه ها و عملکرد مالی یک شرکت می باشد.