دسته: بلاگ
بازدید: 930
تفاوت حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی
تفاوت حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی

تفاوت حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی ، حسابرسی مالی به منظور ارائه نظر در مورد صورت های مالی تاریخی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. حسابداری عملیاتی به منظور ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت های بهبود و ارائه مورد استفاده قرار می گیرد.

حسابرسی عملیاتی در واقع وظیفه اش همکاری با حسابرس برای انجام پیشنهادات نیست اما در اغلب موارد پس از انجام عملیات حسابرسی عملیاتی، دریافت کنندگان گزارش حسابرسی خواستار حسابرسی به منظور انجام پیشنهادات هستند.


تشابه حسابرسی عملیاتی و مالی


این دو نوع حسابداری در موارد زیر با یکدیگر شباهت دارند.
- ریزی، ارزیابی و سرپرستی
- تجزیه و تحلیل و شناسایی واقعیت ها
- ارائه پیشنهادات
حسابرسان مستقل به دلیل تجربیات و تحصیلات بالا با تمامی مراحل کار آشنا بوده و از صلاحیت لازم به منظور حسابرسی عملیاتی برخوردار می باشند. اگرچه در برخی از قراردادهای ویژه، لازم است دارای تخصص های ویژه ای باشند اما بعضی از کارشناسان واحد مشاوره مدیریت سازمان قادرند این نیاز سازمان را برطرف نمایند و یا از سایر سازمان های حسابداران رسمی و موسسات مشاوره در این زمینه استفاده نمایند. تخصص و مهارت برای شناسایی واقعیات و ارزیابی آنها از اهمیت بالایی در سازمان برخوردار می باشد.

 

مزایای حسابرسی عملیاتی


- شناسایی معیارهای اندازه گیری به منظور نیل به اهداف سازمان
- ارزیابی چگونگی انجام اهداف و سیاست های سازمان
- ارزیابی اثربخشی سیستم های کنترل مدیریت
- شناسایی مشکلات و علت بروز مشکلات
- ارزیابی مستقل عملیات مشخص سازمان
- شناسایی فرصت های بالقوه برای بهبود سودآوری سازمان


نتیجه پایانی


حسابرسی عملیاتی ممکن است بر اساس درخواست یک فرد تنها به منظور ارزیابی عملکرد یک واحد انجام پذیرد. در ضمن حسابرسی عملیاتی برای بررسی های عمیق جهت ارائه پیشنهاداتی درباره راههای اصلاح مشکلات جدی عملیات صورت می گیرد. اما حسابرسی مالی ارائه صورت های مالی و اطلاعات مربوط به آن می باشد. گزارشات حسابرسی بر اساس این صورت های مالی انجام می شوند.