تقلب حسابداری
تقلب حسابداری

تقلب حسابداری ، هر گونه دست کاری عمدی در صورت های مالی و گزارشات حسابداری که به منظور نمایش صحت و سلامت مالی شرکت انجام می پذیرد را تقلب حسابداری می گویند.

این اقدام ممکن است توسط کارمند و یا سازمان انجام پذیرد که برای سرمایه گذاران و سهامداران مبهم و گمراه کننده می باشد.


دستکاری عمدی


مثلا شرکتی با مشکل کار می کند و فاقد درآمد می باشد. در صورت های مالی سود این شرکت افزایش می یابد و ارزش خالص آن بیش از حد خواهد بود. چنانچه این شرکت درآمد خود را از دست بدهد ارزش سهم خود را افزایش خواهد داد و به اشتباه صحت واقعی آن را نشان خواهد داد.


گزارشات مالی مخرب


در این حالت مدیریت به طور عمدی سیاست های حسابداری و یا برآوردهای حسابداری را به منظور بهبود صورت های مالی دستکاری می کند. در این حالت شرکت های دولتی و یا خصوصی به منظور تایید بانک برای تامین مالی برای توجیه پاداش و یا افزایش حقوق، گزارشات جعلی فراهم می نمایند . البته کمیسیون اوراق بهادار، اقدامات اجرایی علیه شرکت ها در خصوص انواع گزارشات جعلی انجام داده است. اصولا مثلث تقلب شامل انگیزه، فرصت ها و نگرش می باشد. در انگیزه، مدیران و یا کارکنان دارای انگیزه به منظور انجام تقلب دارند. در مورد فرصت ها، مدیر و یا کارکنان فرصت هایی را به منظور تقلب فراهم می نمایند. در مورد نگرش، می توان گفت شخصی هایی در سازمان وجود دارند که اجازه ارتکاب تقلب را به مدیریت و یا کارکنان می دهند. یا با فراهم آوردن فشار بر روی آنها، سبب اقدام تقلب توسط مدیران و کارکنان می شوند.


نتیجه پایانی


بیشترین میزان تقلب ها در زمینه سود و درآمد و کمترین آنها در حساب های پرداختنی اتفاق می افتد. این تقلب ها بیشتر در صورت های مالی میان دوره ای آغاز شده و تا صورت های مالی سالانه ادامه پیدا می کند. حجم بالای تقلب در معاملات صوری و جعلی اتفاق می افتد لذا این وظیفه حسابرسان است که بیشترین توجه خود را به این مقوله معطوف نمایند.