3 حساب کلیدی در حسابداری بازرگانی

3 حساب کلیدی در حسابداری بازرگانی ، حسابداری بازرگانی چیست و چگونه می شود اصول آن را به شکلی که بتوان اجرا کرد به کار برد .

حسابداری افزایش حقوق کارمندان

حسابداری افزایش حقوق کارمندان ، هر ساله حقوق کارمندان و کارگران با توجه به نرخ تورم سالیانه افزایش می یابد. این افزایش توسط دولت و مجلس با توجه به نرخ تورم در حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال می شود.

حسابداری ارز چیست

حسابداری ارز چیست ، در زمان ثبت معاملات در دفاتر اسناد شرکت از واحد پول استفاده می شود، که به آن حسابداری ارز می گویند.

حسابداری اشخاص چیست

حسابداری اشخاص چیست ، این نوع حسابداری همان حسابداری اشخاص حقیقی و یا حسابداری مشاغل است. خدمات این حسابداری هم در شرکت ها و هم در محل اقامت مشتری ارائه می شود.

هزینه یابی مرحله ای به روش Lifo

هزینه یابی مرحله ای به روش Lifo ، در فرایند هزینه یابی مرحله ای عموما از روش لایفو استفاده نمی شود زیرا ساختار تولید با روش فایفو منطبق است و شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند که در هر دوره مالی ابتدا به شروع تکمیل کالای در جریان ساخت ابتدای دوره می کند.