3 حساب کلیدی در حسابداری بازرگانی ، حسابداری بازرگانی چیست و چگونه می شود اصول آن را به شکلی که بتوان اجرا کرد به کار برد .

حسابداری بازرگانی چه فرق هایی با تولیدی و خدماتی را داراست . عملیات ثبت در انبار به چه صورت است ؟ حساب های خرید ، فروش و تخفیفات چطور به ثبت می رسد ؟ عوارض و مالیات در چه مرحله ای به ثبت و یا پرداخت می رسد ؟

در واحد‌های بازرگانی نوع کالا عوض نمی شود . همینطور نوع حسابداری این واحدها با شرکت های تولیدی و خدماتی فرق می کند . مهم ترین فرقی که وجود دارد با حسابداری تولیدی ، نداشتن نیاز به حساب کار در جریان است . با ما در ادامه همراه باشید تا ، ۳ حساب اصلی در حسابداری بازرگانی را برایتان شرح دهیم .

 

موجودی کالا در حسابداری بازرگانی :


در حسابداری بازرگانی موجودی کالا برای دارایی های موجود به کار برده می شود ، زیرا انتظار به این شکل است که تا آخر سال مالی به فروش برسد . یکی از قسمت های مهم ترازنامه شرکت بازرگانی موجودی اجناس است . برای کنترل و مدیریت موجودی کالا در حسابداری ، از دو راه گوناگون به کار برده می شود ؛ 1-ثبت ادواری 2-ثبت دائم

 

ثبت ادواری : 


در این روش حساب خریدارهنگام خرید اجناس بدهکار می شود . زمان فروش ، کم بودن موجودی ناشی از فروش به ثبت نمی رسد . پس در روش ثبت ادواری ، مشخص نمودن اندازه موجودی اجناس در مدت سال مالی را نمی توان از روی دفا‌تر حسابداری امکان پذیر نیست . برای مشخص کردن موجودی اجناس باید اول اندازه موجودی پایان دوره تعیین شود . با کم شدن کل موجودی اول دوره و خرید‌های طول دوره می شود موجودی را حساب نمود .
این راه ثبت برای فروشگاه هایی که گردش اجناسی بالایی را دارا هستند به کار برده می شود . با پیشرفت روز افزون نرم افزارها ، شیوه ثبت ادواری کاربردی ندارد .

 

ثبت دائمی : 


در شیوه ثبت دائمی ، حساب موجودی کالا در زمان خرید بدهکار و هنگام فروش به دو ثبت انجام می پذیرد . ثبت فروش در دفتر حسابداری و ثبت بعدی برای کم شدن موجودی اجناس صورت می گیرد . از سوی دیگر حساب قیمت تمام شده و حساب موجودی اجناس بدهکار می شود .
این شیوه میزان موجودی و قیمت پایانی اجناس را به شکل آنلاین در دسترس دارد . اتمام سال مالی ، موجودی کالا در انبار شمارش شده و از صحیح بودن ارقام موجود در دفتر های حسابداری مطمعن شوید . این عملیات انبارگردانی در بعضی شرکت ها امکان دارد در مدت سال مالی به طور مکرر تکرار شود .
در دنیای امروز بیشتر نرم افزارهای حسابداری به روش ثبت دائمی کار می کنند .