مفهوم مالیات علی الراس و آشنایی با قوانین آن
مفهوم مالیات علی الراس و آشنایی با قوانین آن

مفهوم مالیات علی الراس و آشنایی با قوانین آن، یکی از مواردی که بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی صاحب کسب و کار در سیستم مالیاتی کشور با آن رو به رو می‌شوند، علل االراس شدن مالیات است. این اتفاق می‌تواند جرائم و عواقب زیادی برای مودیان مالیاتی به همراه داشته باشد و ضرر آن‌ها تمام شود. به همین دلیل پیدا کردن پاسخ مناسب برای سؤال مالیات علی الراس چیست و چگونه می‌توان از پیشگیری کرد اهمیت زیادی برای صاحبان مشاغل دارد.

مفهوم مالیات علی الراس و آشنایی با قوانین آن

همه افراد حقیقی و حقوقی که صاحب کسب و کاری هستند باید طبق قوانین مالیاتی کشور به صورت دوره‌ای مدارک و اسناد درآمدی مربوط به کسب و کار خود را به شکل اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و … در اختیار ممیز یا کارشناسان مالیاتی قرار دهند. کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور با بررسی اظهارنامه مالیاتی، مالیات کسب و کار را مشخص می‌کنند. با این حال در مواردی ممکن است به دلایلی مانند عدم ارائه اسناد و مدارک کافی از سوی مؤدی یا وجود اشکال در دفاتر، ممیز از اظهارنامه مالیاتی مؤدی استفاده نکند. در این صورت ممیز مالیاتی با بررسی اسناد و مدارک مالی و حسابداری یا در نظر گرفتن قراین و ضرایب مالیاتی اقدام به محاسبه مالیات می‌کند.

در این موارد اصطلاحاً مالیات علی الراس می‌شود که عواقب و مشکلات زیادی مانند جریمه‌های سنگین را به دنبال دارد. اکثر صاحبان کسب و کارها به دلیل عدم آگاهی کافی از مسائل مالیاتی با این مشکل رو به رو می‌شوند. به همین دلیل توصیه می‌کنیم حتماً با قوانین مرتبط با مالیات شرکت‌ها آشنا شوید. برای اینکه به درستی به سؤال مالیات علی الراس چیست پاسخ دهیم باید دلایل آن را نیز بررسی کنیم.

دلایل علی الراس شدن مالیاتی چیست؟

مودیان وظیفه دارند تا اظهارنامه، دفاتر و سایر اسناد را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. به طور کلی وجود هر گونه مشکلی در روند ارائه اسناد و مدارک مالی، عدم نگهداری، ثبت و حفظ صحیح مدارک مالی، وجود مشکلاتی در نگارش دفاتر مالی یا عدم ارائه دفاتر می‌تواند باعث رد شدن دفاتر و اظهارنامه مالیاتی از سوی کارشناسان سازمان شود و در نتیجه سازمان از مالیات علی الراس استفاده کند.

علت علی الراس شدن در مالیات‌های مستقیم

براساس ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم موارد زیر می‌تواند موجب علی الراس شدن مالیات شود

1-در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.

-2 در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود.

در صورتی که مالیات علی الراس شود، درآمد مؤدی توسط کارشناسان سازمان شناسایی می‌شود. بنابراین ممکن است مالیات شناسایی شده برای شما بیش از حد واقعی آن باشد. با استفاده از یک نرم افزار حسابداری قدرتمند می‌توانید مدارک و اسناد مالیاتی را با دقت تکمیل کنید و اظهارنامه بی نقصی را تقدیم سازمان امور مالیاتی نمایید. به این ترتیب از علی الراس شدن مالیات خود جلوگیری می‌کنید.