مالیات علی الراس چگونه محاسبه می‌شود؟
مالیات علی الراس چگونه محاسبه می‌شود؟

مالیات علی الراس چگونه محاسبه می‌شود؟، طبق قانون «در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، ‌سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند.».

در این موارد کارشناس اداره امور مالیاتی، ابتدا اطلاعات مورد نیاز را از مراجع دولتی یا غیر دولتی دریافت می‌کند و سپس قرینه یا قرائن (دلایل فعالیت مانند خرید و فروش …) را متناسب با فعالیت اقتصادی مؤدی انتخاب می‌کند بعد از انتخاب قرائن، ضریب مالیاتی متناسب با قرینه نیز طبق گزارشات و توجیهات کارشناس انتخاب می‌شود. به این ترتیب می‌توان درآمد مشمول مالیات را به شکل زیر محاسبه کرد:

ضریب مالیاتی× قرینه مالیاتی=درآمد مشمول مالیات

علی الراس تنها یکی از انواع مالیات‌ها است. و نحوه محاسبه آن با سایر مالیات‌ها متفاوت است. برای صاحبان کسب و کارها اهمیت زیادی دارد که با انواع مالیات و نحوه محاسبه آن‌ها آشنا باشند تا از بروز مشکل و ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

عواقب مالیات علی الراس چیست؟

علی الراس شدن مالیات می‌تواند مشکلات زیادی برای صاحبان کسب و کارها ایجاد کند. عدم ارائه اظهارنامه و دیگر درخواست‌های سازمان امور مالیاتی می‌تواند جریمه‌ها و عواقب سنگینی به دنبال داشته باشد. سازمان امور مالیاتی با تشخیص علی الراس شدن مالیات یک کسب و کار، از طریق استعلام خریدهای مؤدی از حوزه مالیاتی، میزان درآمد کسب و کار را در دوره‌های 3 ماهه به صورت فرضی مشخص می‌کند. سپس با استفاده از این اطلاعات و ضریب مالیاتی که در جدول ضرایب مالیاتی در نظر گرفته شده است، میزان سود مؤدی محاسبه می‌شود.

یکی از جریمه‌های در نظر گرفته شده برای عدم تسلیم اظهارنامه، جریمه 30 درصدی برمالیات است که بر طبق مالیات علی الراس محاسبه می‌شود. در این صورت حتی اگر فروشی نداشته باشید براساس سودی که برای شما در مالیات علی الراس محاسبه شده است باید جریمه 30 درصدی مالیات را بپردازید. به همین دلیل است که حسابداری مالیاتی اهمیت بسیار زیادی برای صاحبان کسب و کارها دارد.

آیا مالیات علی الراس حذف شده است؟

در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394.4.31، ماده 97 که به مالیات علی الراس می‌پرداخت تغییر کرد و در واقع روش تعیین آن از این ماده به طور کامل حذف شد. سازمان امور مالیاتی در این مورد اعلام کرده است که «در جهت شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی در رسیدگی آتی به اظهار نامه‌های مالیاتی سال 98 به بعد، روش تشخیص علی الراس حذف و رسیدگی‌ها بر مبنای اظهارنامه مودیان صورت خواهد پذیرفت.»

در تبصره قانون مالیات‌های مستقیم ماده 97 صراحتاً عنوان شده است است که «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون (1394.4.31)، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.» به این ترتیب در حال حاضر، اظهارنامه مالیاتی که توسط مودیان ارائه می‌شود، مبنای اصلی تصمیم گیری کارشناسان سازمان امور مالیاتی خواهد بود. به همین دلیل ارائه یک اظهارنامه کامل اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است.