حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی ، امروزه تعداد زیادی از افراد مشغول تحصیل در رشته های حسابداری و حسابرسی هستند. این افراد به دلایل مختلف اقدام به تحصیل در این زمینه ها کرده اند. برخی به دلیل علاقه شخصی، برخی هم به دلیل بازار کار مناسب و عده ای هم به دلایل دیگر در این مسیر حرکت کرده اند.

حسابداری و حسابرسی نقش موثری در مراقبت از اموال یک شرکت دارند. اما باید دقت داشت که اهداف و مسئولیت های این دو گروه با هم متفاوت می باشند.

تفاوت حسابداری و حسابرسی :


- حسابداری به منظور حفظ صورت های مالی یک شرکت انجام می گیرد. در حالی که در حسابرسی، دقت موجود در صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت، مورد بررسی قرار می گیرد.
- حسابدار به صورت روزانه اقدام به محاسبه مخارج معاملات مالی شرکت می کند. در حالی که حسابرسی به صورت فصلی یا سالانه ، صورت های مالی گذشته شرکت را مورد محاسبه قرار می دهد.
- حسابداری دارای انواع مختلفی مانند حسابداری مالی، مدیریت، مالیاتی، پروژه، هزینه، دولتی و منابع انسانی می باشد. از انواع حسابرسی می توان به حسابرسی داخلی و خارجی اشاره کرد.
- اهداف حسابداری و حسابرسی با هم متفاوت می باشد. به طوری که هدف اصلی در حسابداری این است که اطلاعات درستی از سوابق مالی یک شرکت ارائه دهد. در صورتی که هدف حسابرسی این است که بتواند صحیح بودن اطلاعات سوابق مالی را تایید کند.
- این دو از نظر نوع کار با هم فرق دارند. شغل حسابدار شامل پروسه های تحلیلی و عملیاتی است. در حالی که حسابرس امور تحلیلی و تحقیقی را انجام می دهد.

وظایف حسابدار :


یک حسابدار اسناد مالی شرکت را بررسی می کند و از درستی اطلاعات آن مطمئن می شود. او همچنین گزارش های مالی شرکت را تهیه و از آن نگهداری می کند. اظهارنامه مالیاتی شرکت را تنظیم می کند و عملیات مالی را بررسی می کند تا بتواند بهترین روش را به شرکت پیشنهاد دهد. او به بررسی مسائل استراتژیک می پردازد و برای اینکه عملکرد شرکت بهتر شود، راهکارهایی ارائه می دهد. همچنین برای افزایش سود و درآمد شرکت، مواردی را پیشنهاد می دهد.

وظایف حسابرس :


یک حسابرس گزارش های مالی شرکت را جمع آوری می کند و درست بودن آن را تایید می کند. اسناد و گزارش های حسابرسی واحدهای مختلف را تجزیه و تحلیل می کند. اطلاعات ترازنامه، صورت های درآمد و هزینه، آمار و عملکرد را بررسی می کند.
تمام اموری که از سمت مقام بالاتر به او محول می شود را انجام می دهد و برای رفع مواردی که در گزارشات حسابرسی ثبت می شود، جلساتی برگزار می کند.